Havskampen

Sårbarhet och utanförskap

- och kampen för ett rättvisare samhälle

Olika förutsättningar

Vi lever inte längre i en värld där bara de starkaste överlever. Människan har välutvecklad empatiförmåga och planeten har resurser nog för att föda alla, bara de fördelas rättvist. Vi föds med olika förutsättningar och växer upp på väldigt olika vis. Ur ett globalt perspektiv är skillnaderna enorma men även här på hemmaplan ges vi väldigt olika förutsättningar från start. Vi kommer från olika ekonomiska situationer, med olika fysiska attribut och olika genetiska anlag. 

 

Hjälpa och inkludera

Vi måste sträva efter ett samhälle där de svaga och sjuka får fulla resurser för att återhämta sig och leva ett fullgott liv. Ett samhälle där de som uppfattas som annorlunda inkluderas i alla tänkbara sammanhang. Vi får inte utnyttja eller glömma de svaga och sårbara och vi får inte rädas att välkomna det som känns främmande.

Den här bloggen handlar om sårbarhet och utanförskap och hur vi kan arbeta för att minska lidandet i samhället.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]