Havskampen

Sårbarhet och utanförskap

- och kampen för ett rättvisare samhälle

Olika förutsättningar

Vi lever inte längre i en värld där bara de starkaste överlever. Människan har välutvecklad empatiförmåga och planeten har resurser nog för att föda alla, bara de fördelas rättvist. Vi föds med olika förutsättningar och växer upp på väldigt olika vis. Ur ett globalt perspektiv är skillnaderna enorma men även här på hemmaplan ges vi väldigt olika förutsättningar från start. Vi kommer från olika ekonomiska situationer, med olika fysiska attribut och olika genetiska anlag. 

 

Hjälpa och inkludera

Vi måste sträva efter ett samhälle där de svaga och sjuka får fulla resurser för att återhämta sig och leva ett fullgott liv. Ett samhälle där de som uppfattas som annorlunda inkluderas i alla tänkbara sammanhang. Vi får inte utnyttja eller glömma de svaga och sårbara och vi får inte rädas att välkomna det som känns främmande.

Den här bloggen handlar om sårbarhet och utanförskap och hur vi kan arbeta för att minska lidandet i samhället.

Barnkonventionen

18 Jun 2020

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse så väl som att det är svensk lag. Den beskriver barn och ungas rättigheter. Grundtanken i denna överenskommelse är att alla barn i hela världen föds fria och har alla lika värde. 

FN, Förenta nationerna antog barnkonventionen 1989. Alla världens länder, utom USA följer den. Sedan 1 januari 2020 är den även lag i Sverige. 

De rättigheter som finns i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken så innebär detta att alla barn har rätten att bli hörda och det kring frågor som gäller dem själva. De har rätt att ha en egen identitet så väl som att de ska bli skyddade mot alla former av våld. Alla barn har även rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård samt att de har rätt att få träffa båda sina föräldrar. Rätt att få en utbildning samt även vila och fritid. 

KRIS - Kriminellas revansch i samhället

25 Sep 2019

KRIS står för Kriminellas revansch i samhället. Det är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från
kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk

Christer Karlsson var en av dem som grundade KRIS 1997. Han hade då vid den tiden suttit på fängelser och andra institutioner i över 30 år. Nu hade han tröttnat på det och september 1997 muckade han för sista gången. Han startade KRIS utifrån hans eget behov.

Denna förenings mål och syfte är att främja kriminellas väg tillbaka till samhället. Föreningens medlemmar utgörs huvudsakligen av före detta kriminella och de arbetar främst lokalt genom personliga kontakter för att stötta varandra till ett liv utan brottslighet och droger.

De har en uppmärksammas aktivitet och det är att de möter nymuckade exfångar som är villiga att börja leva ett hederligt och drogfritt liv. 

Föreningen ger ut Vägen ut, som är en tidning. Deras motto är: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.

 

 

BRIS - Barnens rätt i samhället

28 Aug 2019

En viktig sak som finns för barn, det är BRIS. Det är en förkortning av Barnens rätt i samhället. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk ideell förening som verkar för barns rättigheter i Sverige. BRIS bildades 1971 av Gunnel Linde och Berit Hedeby efter det att en treårig flicka hade blivit misshandlad till döds av sin styvfar tidigare under året.

BRIS är en organisation för barn och unga som på något sätt far illa. FN:s konvention om barnets rättigheter är central i BRIS arbete.

Det finns en hemsida, bris.se som barn upp till 18 år kan använda sig av. De kan även ringa till BRIS. Det på 116 111. Det är helt gratis att ringa.Det finns även chatt, forum och mail att använda sig av. 

 

Vad görs mot mobbning?

15 Oct 2018

Mobbning, det är inte bara något som sker hos barn, i skolan. Det är tyvärr även rätt så vanligt att detta sker bland vuxna på olika arbetsplatser. Lägg sedan där till att det förekommer mycket nätmobbing, mot både barn och vuxna. Det jobbas en hel del mot detta, men det borde kunna göras mer, eller vad tycker ni?

Saker att göra i sin ensamhet

1 Jul 2018

Om man har fastnat i ett slags utanförskap och är ensam mycket, så gäller det att inte bli nedstämd, fastna i att ligga kvar i sängen och tycka synd om sig själv. Det är bra att aktivera sig, på olika sätt. Det behöver inte vara att man ska ge sig ut, om man inte vill. Många föredrar att stanna i hemmets trygga vrå. Men även hemma kan du enkelt komma ut så att säga, tack vare nätet. Du kan testa att spela på slots på casino, lösa sudoku, ladda ner appar med spel, läsa tidningar, böcker, gå in på sociala medier och mycket mer. 

Det blir vad du gör det till

Det som är bra med internet är inte bara att det finns finns casino på nätet eller andra tidsfördriv. På nätet finns det även en massa annat bra för den som är utanför. Bland annat finns det en mängd fotum som tar upp detta och så stödgrupper som man kan delta i om man vill. Det är bra att ta reda på varför du är utanför, om det är en känsla, eller du har blivit utstött. Det går även att hitta andra i samma situation som dig, skapa vänner bland dem och åter igen hitta tillbaka till ett socialt liv. Utanförskap kan bero på en mängd olika saker och det är inte säkert det är samma för alla. Men det är bra att fundera på vad du själv kan göra och om du kan göra nåt för någon annan.

Saker du kan göra när du känner dig ensam

23 Jun 2018

Att känna sig ensam ibland är fullt normalt men det kan vara jobbigt att ha en ensamhetskänsla som finns där, hela tiden, även om man vet att det finns människor i ens liv som älskar en. 

Känner man sig ensam varje dag, kanske har svårt att sova, äta eller fokusera på jobbet så är det bra att  inte ignorera den känslan. Det kan vara en god idé att tala med en terapeut.

Sedan finns det saker du kan göra, för att bota din ensamhet något. Det kan vara att göra någon en tjänst, för att hjälpa andra gör att man själv mår bra. Sociala medier är bra att undvika, även om det är ett sätt att få kontakt med folk är det även så att du kan känna mer ensam, så ta en paus på ett par dagar från det. Klappa djur är bra mot ensamhet med eller att ta upp en hobby. Det kan göra dig mindre ensam!