Barnkonventionen

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse så väl som att det är svensk lag. Den beskriver barn och ungas rättigheter. Grundtanken i denna överenskommelse är att alla barn i hela världen föds fria och har alla lika värde. 

FN, Förenta nationerna antog barnkonventionen 1989. Alla världens länder, utom USA följer den. Sedan 1 januari 2020 är den även lag i Sverige. 

De rättigheter som finns i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken så innebär detta att alla barn har rätten att bli hörda och det kring frågor som gäller dem själva. De har rätt att ha en egen identitet så väl som att de ska bli skyddade mot alla former av våld. Alla barn har även rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård samt att de har rätt att få träffa båda sina föräldrar. Rätt att få en utbildning samt även vila och fritid. 

18 Jun 2020