KRIS - Kriminellas revansch i samhället

KRIS står för Kriminellas revansch i samhället. Det är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från
kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk

Christer Karlsson var en av dem som grundade KRIS 1997. Han hade då vid den tiden suttit på fängelser och andra institutioner i över 30 år. Nu hade han tröttnat på det och september 1997 muckade han för sista gången. Han startade KRIS utifrån hans eget behov.

Denna förenings mål och syfte är att främja kriminellas väg tillbaka till samhället. Föreningens medlemmar utgörs huvudsakligen av före detta kriminella och de arbetar främst lokalt genom personliga kontakter för att stötta varandra till ett liv utan brottslighet och droger.

De har en uppmärksammas aktivitet och det är att de möter nymuckade exfångar som är villiga att börja leva ett hederligt och drogfritt liv. 

Föreningen ger ut Vägen ut, som är en tidning. Deras motto är: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.

 

 

25 Sep 2019